شرکت دلتا کار

لوگو شرکت دلتا کار
www.deltakar.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت دلتا کار فعال در زمینه تجهیزات فرودگاهی و ماشین های الکتریکی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
746 روز در فکروکار

دلتا کار در یک نگاه

دلتا کار در یک نگاه

دلتا کار

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت دلتا کار

شرکت شرکت دلتا کار

تراشکار و فرز کار

(تمام وقت)
شهر كرج