درباره شرکت دلتا کار
شرکت دلتا کار فعال در زمینه تجهیزات فرودگاهی و ماشین های الکتریکی

مزایای کار در شرکت دلتا کار
  • سرویس رفت و برگشت
استخدام در شرکت دلتا کار