شرکت شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش

لوگو شرکت شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

نخستین و تنها شرکت جامع ارزیابی خسارت در کلیه رشته های بیمه ای

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
743 روز در فکروکار

شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش در یک نگاه

شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش در یک نگاه

شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش

شرکت شرکت شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش

پیک موتوری

(پاره وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش

تحصیلدار با موتور

(پاره وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش

تایپیست

(پاره وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش

کارمند اداری

(تمام وقت)
شهر كرج