شرکت آسن کرکره غرب

لوگو شرکت آسن کرکره غرب

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

8-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید کننده انواع تیغه های گالوانیزه فومدار-تکجداره و فولپانچ و وارد کننده موتور های کرکره برقی

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
707 روز در فکروکار

آسن کرکره غرب در یک نگاه

آسن کرکره غرب در یک نگاه

آسن کرکره غرب

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

8-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آسن کرکره غرب

شرکت شرکت آسن کرکره غرب

کارمند فروش خانم

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسن کرکره غرب

نصاب کرکره

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسن کرکره غرب

حسابدار

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت آسن کرکره غرب

حسابدار

(تمام وقت)
شهر تهران