شرکت شرکت پارسیان پخش بیژن

لوگو شرکت شرکت پارسیان پخش بیژن

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده قدیم کرج

ساعت کاری:

8:30-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
699 روز در فکروکار

شرکت پارسیان پخش بیژن در یک نگاه

شرکت پارسیان پخش بیژن در یک نگاه

شرکت پارسیان پخش بیژن

مکان:

جاده قدیم کرج

ساعت کاری:

8:30-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مشاغل شرکت شرکت پارسیان پخش بیژن