درباره شرکت نیرو پرداز انرژی

مزایای کار در شرکت نیرو پرداز انرژی
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت نیرو پرداز انرژی