شرکت نیرو پرداز انرژی

لوگو شرکت نیرو پرداز انرژی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 تا 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
693 روز در فکروکار

نیرو پرداز انرژی در یک نگاه

نیرو پرداز انرژی در یک نگاه

نیرو پرداز انرژی

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 تا 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت نیرو پرداز انرژی