شرکت آریا پلاستیک ایرانیان

لوگو شرکت آریا پلاستیک ایرانیان
www.ariaplasticiranian.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کردان و کوهسار

ساعت کاری:

12 ساعته چرخشی

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید مصنوعات پلاستیکی صنایع غذایی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
658 روز در فکروکار

آریا پلاستیک ایرانیان در یک نگاه

آریا پلاستیک ایرانیان در یک نگاه

آریا پلاستیک ایرانیان

مکان:

کردان و کوهسار

ساعت کاری:

12 ساعته چرخشی

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آریا پلاستیک ایرانیان

شرکت شرکت آریا پلاستیک ایرانیان

کارگر خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج