درباره شرکت آریا پلاستیک ایرانیان
تولید مصنوعات پلاستیکی صنایع غذایی

مزایای کار در شرکت آریا پلاستیک ایرانیان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت آریا پلاستیک ایرانیان