شرکت داروسازی
شرکت داروسازی داروسازی

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت:
844 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
M D F کار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
جوشکار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
راننده مدیریت (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
رئیس حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
کارمند تدارکات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
منشی واحد مدیریت (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس: