شرکت شرکت داروسازی

لوگو شرکت شرکت داروسازی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

08:00 الی 16:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
643 روز در فکروکار

شرکت داروسازی در یک نگاه

شرکت داروسازی در یک نگاه

شرکت داروسازی

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

08:00 الی 16:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مشاغل شرکت شرکت داروسازی

شرکت شرکت شرکت داروسازی

M D F کار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت داروسازی

جوشکار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت داروسازی

کارمند اداری و منابع انسانی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت داروسازی

راننده مدیریت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت داروسازی

رئیس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت داروسازی

کارمند تدارکات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت داروسازی

منشی واحد تضمین کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت داروسازی

منشی واحد مدیریت

(تمام وقت)
شهر كرج