شرکت هلدینگ رایزکو

لوگو شرکت هلدینگ رایزکو
www.riseco.co

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

بیش از 1000 نفر

شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۰ و با هدف ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، سرمایه گذاری در بخش صنایع و معادن، فنی، مهندسی تولیدی و بازرگانی تأسیس گردید. با توجه به تجارب کسب شده از بدو تأسیس و نیز جهت گیری راهبردی این شرکت، ساختار سازمانی آن در سال ۱۳۹۵ مورد بازنگری اساسی قرار گرفت. در حال حاضر، هلدینگ راز سهامدار عمده افزون بر ۲۱ شرکت می باشد که در حوزه های مختلف سرمایه گذاری از قبیل خودروسازی، قطعات خودرو، نفت، گاز و پتروشیمی، آب معدنی، مسئولیت های اجتماعی و … مشغول به فعالیت می باشند.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
640 روز در فکروکار

هلدینگ رایزکو در یک نگاه

هلدینگ رایزکو در یک نگاه

هلدینگ رایزکو

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

بیش از 1000 نفر

مشاغل شرکت هلدینگ رایزکو

شرکت شرکت هلدینگ رایزکو

کارشناس برنامه نویس

(تمام وقت)
شهر كرج