شرکت موسسه خوارزمی

لوگو شرکت موسسه خوارزمی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

۹ الی ۱۹

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

موسسه خوارزمی با۲۵ سال فعالیت، در عرصه ی آموزش و پژوهش و اعزام

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
634 روز در فکروکار

موسسه خوارزمی در یک نگاه

موسسه خوارزمی در یک نگاه

موسسه خوارزمی

مکان:

تهران

ساعت کاری:

۹ الی ۱۹

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت موسسه خوارزمی