شرکت ایمن خواب هوشمند

لوگو شرکت ایمن خواب هوشمند
www.imenkhab.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
614 روز در فکروکار

ایمن خواب هوشمند در یک نگاه

ایمن خواب هوشمند در یک نگاه

ایمن خواب هوشمند

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8تا 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت ایمن خواب هوشمند