شرکت شرکت فولاد آذین سهند

لوگو شرکت شرکت فولاد آذین سهند
www.fooladazin.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7تا19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

فولاد آذین سهند در زمینه تولید قطعات ترمز خودرو فعالیت دارد

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
736 روز در فکروکار

شرکت فولاد آذین سهند در یک نگاه

شرکت فولاد آذین سهند در یک نگاه

شرکت فولاد آذین سهند

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7تا19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت فولاد آذین سهند

شرکت شرکت شرکت فولاد آذین سهند

کارگر ساده تولید

(تمام وقت)
شهر كرج