درباره شرکت شرکت فولاد آذین سهند
فولاد آذین سهند در زمینه تولید قطعات ترمز خودرو فعالیت دارد

مزایای کار در شرکت شرکت فولاد آذین سهند
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت شرکت فولاد آذین سهند