درباره شرکت شرکت فتحی الماس
اولین تولید کننده پله برقی در ایران

مزایای کار در شرکت شرکت فتحی الماس
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت شرکت فتحی الماس