شرکت شرکت فتحی الماس

لوگو شرکت شرکت فتحی الماس

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8.15تا17.30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

اولین تولید کننده پله برقی در ایران

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
609 روز در فکروکار

شرکت فتحی الماس در یک نگاه

شرکت فتحی الماس در یک نگاه

شرکت فتحی الماس

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8.15تا17.30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت فتحی الماس

شرکت شرکت شرکت فتحی الماس

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج