درباره شرکت پویا شیمی آویژه

مزایای کار در شرکت پویا شیمی آویژه
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت پویا شیمی آویژه