شرکت پویا شیمی آویژه

لوگو شرکت پویا شیمی آویژه

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

چهار باغ

ساعت کاری:

24 ساعت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
604 روز در فکروکار

پویا شیمی آویژه در یک نگاه

پویا شیمی آویژه در یک نگاه

پویا شیمی آویژه

مکان:

چهار باغ

ساعت کاری:

24 ساعت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت پویا شیمی آویژه

شرکت شرکت پویا شیمی آویژه

کارمند اداری و حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج