شرکت موسسه زبان گندم

لوگو شرکت موسسه زبان گندم

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9 الی 19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

آموزشگاه زبان انگلیسی

مزایا

مزایا:

581 روز در فکروکار

موسسه زبان گندم در یک نگاه

موسسه زبان گندم در یک نگاه

موسسه زبان گندم

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9 الی 19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت موسسه زبان گندم

شرکت شرکت موسسه زبان گندم

کارمند اداری

(تمام وقت)
شهر كرج