شرکت صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا

لوگو شرکت صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا
www.pk-co.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا فام تولیدکننده انواع رنگ‌ها و محصولات جانبی مخصوص اتومبیل با بیش از دو دهه فعالیت

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
560 روز در فکروکار

صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا در یک نگاه

صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا در یک نگاه

صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا

شرکت شرکت صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا

راننده و موزع

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت صنایع شیمیایی پارسیان کیمیا

مسئول آزمایشگاه

(تمام وقت)
شهر كرج