شرکت شرکت زاگرس درخشان

لوگو شرکت شرکت زاگرس درخشان

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

3 شیفت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت تولید کاشی سرامیک در 3 شیفت

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
553 روز در فکروکار

شرکت زاگرس درخشان در یک نگاه

شرکت زاگرس درخشان در یک نگاه

شرکت زاگرس درخشان

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

3 شیفت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت زاگرس درخشان

شرکت شرکت شرکت زاگرس درخشان

کارگر تولید

(تمام وقت)
شهر كرج