شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا

لوگو شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا
http://www.nitkaco.com/

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

منطقه اقتصادی پیام

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

ما در نیتکا فرهنگ مبتنی بر رضایت بیماران را الگوی خود قرار دادیم به گونه ای که تمامی پرسنل شرکت عمیقا به آن اعتقاد داشته و همیشه آن را دنبال میکنند.این امر از طریق تعیین ماموریت، چشم انداز و ارزش های شرکت امکان پذیر است. هریک از اعضای تیم نیتکا برای رسیدن به این هدف مهم، بهبود زندگی بیماران در تلاش هستند. هدف نیتکا تمرکز بر سه موضوع مهم می باشد: رضایت بیماران ایجاد محیطی مناسب برای کار محور قراردادن ارزش های نیتکا؛ همکاری، صداقت، اشتیاق برای کار و نوآوری

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
549 روز در فکروکار

دارو سازی نیکان طب کیمیا در یک نگاه

دارو سازی نیکان طب کیمیا در یک نگاه

دارو سازی نیکان طب کیمیا

مکان:

منطقه اقتصادی پیام

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا

شرکت شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا

کارشناس IT

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا

سرپرست تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا

سرپرست آزمایشگاه میکروبی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا

سرپرست تضمین کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا

کارشناس تضمین کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج