شرکت توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

لوگو شرکت توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8- 5

نوع:

دولتی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
673 روز در فکروکار

توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در یک نگاه

توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در یک نگاه

توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8- 5

نوع:

دولتی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

شرکت شرکت توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

کارمند اداری ، فروش و پشتیبان CRM

(تمام وقت)
شهر كرج