شرکت تابش تابلو

لوگو شرکت تابش تابلو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

7 الی 16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

ساخت تابلو برق صنعتی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
530 روز در فکروکار

تابش تابلو در یک نگاه

تابش تابلو در یک نگاه

تابش تابلو

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

7 الی 16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت تابش تابلو

شرکت شرکت تابش تابلو

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت تابش تابلو

کارشناس فنی و مهندسی

(تمام وقت)
شهر كرج