شرکت کیان صنعت

لوگو شرکت کیان صنعت
www.kiansanaatco.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده قدیم کرج

ساعت کاری:

7:30 - 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
514 روز در فکروکار

کیان صنعت در یک نگاه

کیان صنعت در یک نگاه

کیان صنعت

مکان:

جاده قدیم کرج

ساعت کاری:

7:30 - 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت کیان صنعت

شرکت شرکت کیان صنعت

استخدام نیروی ساده و فنی

(تمام وقت)
شهر تهران