چی توز
چی توز صنایع غذایی

چی توز

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: بیش از 1000 نفر
وب‌سایت:
1172 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

چی توز چی توز
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
راننده لیفتراک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
تکنسین فنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
کارشناس خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

چی توز چی توز
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

شهرک صنعتی نظر آباد انتهای بلوار امام خمینی روبه روی شرکت تام لوکوموتیو آریا