شرکت کارگزاری مفید

لوگو شرکت کارگزاری مفید

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

7:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

تلاش مفید معطوف به چند موضوع است؛ ایجاد دسترسی افراد بیشتر به بازار سرمایه، ایجاد خدمات با بهترین کیفیت با التزام به حفظ سرمایه و نفع سرمایه گذاران. اعتماد مشتریان و سلامت کاری مهم ترین سرمایه ماست. تلاش می کنیم تا از این سرمایه محافظت کنیم.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
476 روز در فکروکار

کارگزاری مفید در یک نگاه

کارگزاری مفید در یک نگاه

کارگزاری مفید

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

7:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

مشاغل شرکت کارگزاری مفید

شرکت شرکت کارگزاری مفید

کارمند بایگانی

(تمام وقت)
شهر تهران