درباره شرکت کارگزاری مفید
تلاش مفید معطوف به چند موضوع است؛ ایجاد دسترسی افراد بیشتر به بازار سرمایه، ایجاد خدمات با بهترین کیفیت با التزام به حفظ سرمایه و نفع سرمایه گذاران. اعتماد مشتریان و سلامت کاری مهم ترین سرمایه ماست. تلاش می کنیم تا از این سرمایه محافظت کنیم.

مزایای کار در شرکت کارگزاری مفید
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت کارگزاری مفید