شرکت اشنیز

لوگو شرکت اشنیز
www.schniz.co

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

7:30-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

اشنیز مجموعه ای فعال در زمینه طراحی و تولید دکوارسیون لوکس چوبی منزل مطابق با استانداردهای جهانی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
451 روز در فکروکار

اشنیز در یک نگاه

اشنیز در یک نگاه

اشنیز

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

7:30-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت اشنیز

شرکت شرکت اشنیز

مونتاژکار کابینت نیمه ماهر

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت اشنیز

کارگر ماهر و نیمه ماهر

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت اشنیز

تکنسین فنی و تاسیسات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت اشنیز

رنگ کار نیمه ماهر

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت اشنیز

کارگر حمل و نقل

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت اشنیز

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت اشنیز

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج