شرکت طرح و پردازش غدیر
شرکت طرح و پردازش غدیر IT، نرم افزار و سخت افزار

لطفا برای دریافت اطلاعات به سایت www.ghadirco.net مراجعه نمایید

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت:
644 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
مسئول دفتر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
شهر كرج

1 سال پیش

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

منطقه اقتصادی ویژه پیام