شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر

لوگو شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

منطقه اقتصادی پیام

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17.15

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

لطفا برای دریافت اطلاعات به سایت www.ghadirco.net مراجعه نمایید

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
447 روز در فکروکار

شرکت طرح و پردازش غدیر در یک نگاه

شرکت طرح و پردازش غدیر در یک نگاه

شرکت طرح و پردازش غدیر

مکان:

منطقه اقتصادی پیام

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17.15

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر

شرکت شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر

مسئول دفتر

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر

تکنسین الکترونیک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر

سرپرست خط تولید الکترونیک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر

مسئول امور اجرایی و کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر

مسئول امور اجرایی و کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج