درباره شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر
لطفا برای دریافت اطلاعات به سایت www.ghadirco.net مراجعه نمایید

مزایای کار در شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت شرکت طرح و پردازش غدیر