شرکت خبره میهن

لوگو شرکت خبره میهن

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

7 _15

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

شرکت تولیدی کارتن

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
424 روز در فکروکار

خبره میهن در یک نگاه

خبره میهن در یک نگاه

خبره میهن

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

7 _15

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت خبره میهن