شرکت کالای خواب معصومی

لوگو شرکت کالای خواب معصومی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8تا18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

تولید کالای خواب

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
401 روز در فکروکار

کالای خواب معصومی در یک نگاه

کالای خواب معصومی در یک نگاه

کالای خواب معصومی

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8تا18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت کالای خواب معصومی