شرکت آرتاش

لوگو شرکت آرتاش

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

7 الی 5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکتی دانش بنیان

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
395 روز در فکروکار

آرتاش در یک نگاه

آرتاش در یک نگاه

آرتاش

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

7 الی 5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آرتاش

شرکت شرکت آرتاش

پرسکار

(تمام وقت)
شهر كرج