شرکت شرکت مهندسی مهاران

لوگو شرکت شرکت مهندسی مهاران

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

تولید قطعات الکترونیکی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
358 روز در فکروکار

شرکت مهندسی مهاران در یک نگاه

شرکت مهندسی مهاران در یک نگاه

شرکت مهندسی مهاران

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مشاغل شرکت شرکت مهندسی مهاران

شرکت شرکت شرکت مهندسی مهاران

کارشناس فیزیک

(تمام وقت)
شهر كرج