شرکت شرکت پشتیبانی فروش مادیران

لوگو شرکت شرکت پشتیبانی فروش مادیران

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

هشتگرد

ساعت کاری:

08:00 الی 17:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

شرکت پشتیانی فروش مادیران

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
347 روز در فکروکار

شرکت پشتیبانی فروش مادیران در یک نگاه

شرکت پشتیبانی فروش مادیران در یک نگاه

شرکت پشتیبانی فروش مادیران

مکان:

هشتگرد

ساعت کاری:

08:00 الی 17:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت شرکت پشتیبانی فروش مادیران