درباره شرکت دارو سازی اکترو خاورمیانه
شرکت داروسازی اکتروخاورمیانه از سال 1396 فعالیت خود را به طور تخصصی در زمینه تولید داروهای ضد سرطان آغاز نموده است. سایت تولید این شرکت در شهرک صنعتی بهارستان و دفتر مرکزی در محدوده گیشا قرار دارد.

مزایای کار در شرکت دارو سازی اکترو خاورمیانه
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت دارو سازی اکترو خاورمیانه