درباره شرکت جامه بافت
فعالیت شرکت تولید پوشاک بافت و لباس پارچه ای می باشد

مزایای کار در شرکت جامه بافت
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت جامه بافت