شرکت جامه بافت

لوگو شرکت جامه بافت
http://www.jamehbaft.com/

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

فعالیت شرکت تولید پوشاک بافت و لباس پارچه ای می باشد

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
295 روز در فکروکار

جامه بافت در یک نگاه

جامه بافت در یک نگاه

جامه بافت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت جامه بافت

شرکت شرکت جامه بافت

کارگر - تکنسین

(تمام وقت)
شهر كرج