شرکت شرکت حدید سازان

لوگو شرکت شرکت حدید سازان
www.hadidsazan.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ملارد

ساعت کاری:

8 تا 16.40

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت حدید سازان سازنده انواع سازه های فلزی و نصب آن در سراسر ایران و کشورهای همسایه

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
285 روز در فکروکار

شرکت حدید سازان در یک نگاه

شرکت حدید سازان در یک نگاه

شرکت حدید سازان

مکان:

ملارد

ساعت کاری:

8 تا 16.40

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت حدید سازان

شرکت شرکت شرکت حدید سازان

برق کار صنعتی

(تمام وقت)
شهر تهران