درباره شرکت فرا پخش البرز
نمایندگی پخش مویرگی مواد غذایی،شوینده و سلولزی در استان البرز

مزایای کار در شرکت فرا پخش البرز
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت فرا پخش البرز