شرکت Tajhiz Namdar

لوگو شرکت Tajhiz Namdar

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

8-16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات صنعتی

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
263 روز در فکروکار

Tajhiz Namdar در یک نگاه

Tajhiz Namdar در یک نگاه

Tajhiz Namdar

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

8-16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت Tajhiz Namdar