درباره شرکت جنساپ
شرکت جنساپ جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

مزایای کار در شرکت جنساپ
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت جنساپ