شرکت گروه کارخانجات داروپخش

لوگو شرکت گروه کارخانجات داروپخش
www.dppharma.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8 الی 16:30

نوع:

نیمه دولتی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای اصلی هولدینگ داروپخش در زمینه تولید انواع فراورده های دارویی، بهداشتی و مکمل های غذایی با کیفیت استاندارد ملی و بین المللی با تکیه بر دانش فنی روز ، کارکنان متخصص و تجهیزات و تکنولوژی روزآمد در جهت پاسخ به نیازهای دارویی جامعه مشغول به فعالیت میباشد.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
918 روز در فکروکار

گروه کارخانجات داروپخش در یک نگاه

گروه کارخانجات داروپخش در یک نگاه

گروه کارخانجات داروپخش

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8 الی 16:30

نوع:

نیمه دولتی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

مشاغل شرکت گروه کارخانجات داروپخش

شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارشناس بازاریابی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارشناس کنترل پروژه

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارشناس تاسیسات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارشناس شیمی (دانشگاه سراسری)

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارشناس تدارکات

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارشناس آزمایشگاه

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

مدیر واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارپرداز

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

پرستار و بهیار

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارشناس شیمی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه کارخانجات داروپخش

کارشناس میکروبیولوژی

(تمام وقت)
شهر تهران