درباره شرکت آردسازی اتحاد کرج
یکی از پیشرفته ترین و شناخته شده ترین کارخانجات آرد سازی کشور با 18 سال سابقه کار بدنبال تکمیل پرسنل فنی واحد ماشین سازی و نت میباشد.

مزایای کار در شرکت آردسازی اتحاد کرج
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت آردسازی اتحاد کرج