شرکت آردسازی اتحاد کرج

لوگو شرکت آردسازی اتحاد کرج
http://www.ardettehad.com/

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8-18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

یکی از پیشرفته ترین و شناخته شده ترین کارخانجات آرد سازی کشور با 18 سال سابقه کار بدنبال تکمیل پرسنل فنی واحد ماشین سازی و نت میباشد.

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
219 روز در فکروکار

آردسازی اتحاد کرج در یک نگاه

آردسازی اتحاد کرج در یک نگاه

آردسازی اتحاد کرج

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8-18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت آردسازی اتحاد کرج

شرکت شرکت آردسازی اتحاد کرج

تکنسین برق

(تمام وقت)
شهر كرج