توربین سیستم کاوشگر ویستا
توربین سیستم کاوشگر ویستا سایر صنایع و خدمات

تعمیر و نگهداری در زمینه صنایع هوایی

مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت: www.vistaturbine.aero
33 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
  • بیمه تامین اجتماعی
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  • بیمه تامین اجتماعی
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

4 هفته پیش

توربین سیستم کاوشگر ویستا توربین سیستم کاوشگر ویستا
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

www.vistaturbine.aero

شهر:

کرج

آدرس:

منطقه اقتصادی پیام