شرکت پاک شیمی بابونه

لوگو شرکت پاک شیمی بابونه

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 الی 16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید شامپو و مواد شوینده با برند خارجی

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
832 روز در فکروکار

پاک شیمی بابونه در یک نگاه

پاک شیمی بابونه در یک نگاه

پاک شیمی بابونه

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 الی 16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت پاک شیمی بابونه

شرکت شرکت پاک شیمی بابونه

منشی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پاک شیمی بابونه

جانشین مسئول فنی کارخانه شامپو و مواد شوینده

(تمام وقت)
شهر كرج