درباره شرکت پاک شیمی بابونه
تولید شامپو و مواد شوینده با برند خارجی

مزایای کار در شرکت پاک شیمی بابونه
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت پاک شیمی بابونه