شرکت پایاموتور البرز آسیا

لوگو شرکت پایاموتور البرز آسیا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

سال تاسیس شرکت 1396 تولید کننده وایر شمع خودرو

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
831 روز در فکروکار

پایاموتور البرز آسیا در یک نگاه

پایاموتور البرز آسیا در یک نگاه

پایاموتور البرز آسیا

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت پایاموتور البرز آسیا

شرکت شرکت پایاموتور البرز آسیا

اپراتور

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پایاموتور البرز آسیا

کارشناس مهندسی برق/مهندسی صنایع

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پایاموتور البرز آسیا

مهندس صنایع

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پایاموتور البرز آسیا

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت پایاموتور البرز آسیا

اپراتور تولید

(تمام وقت)
شهر كرج