درباره شرکت پایاموتور البرز آسیا
سال تاسیس شرکت 1396 تولید کننده وایر شمع خودرو

مزایای کار در شرکت پایاموتور البرز آسیا
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
استخدام در شرکت پایاموتور البرز آسیا