شرکت مداریا

لوگو شرکت مداریا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
832 روز در فکروکار

مداریا در یک نگاه

مداریا در یک نگاه

مداریا

مکان:

تهران

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت مداریا

شرکت شرکت مداریا

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر تهران