درباره شرکت مداریا

مزایای کار در شرکت مداریا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت مداریا