هر آنچه که باید درباره بیمه بیکاری بدانیم

هر آنچه که باید درباره بیمه بیکاری بدانیم

با توجه به شرایط کار و اوضاع اقتصادی حال حاضر، امنیت شغلی نیروی کار همواره در معرض خطر بوده و شرکت ها به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود می‌کنند. به همین سبب بیمه ‌بیکاری می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی بیکاران را بهبود بخشد.


شرایط استفاده از بیمه بیکاری

1- افرادی که بدون میل و اراده خود بیکار شده باشند. (اخراج یا تعدیل شده باشند.) فرصت های شغلی

2- افرادی که بر اثر حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی یا جنگ بیکار شده باشند.

3- افرادی که صاحبان مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نباشند.

4- افرادی که تبعه کشورهای خارجی نباشند.

5- افرادی که حداقل یک سال قرارداد کاری با پرداخت حق بیمه در محل کار خود را داشته باشند.

6- افرادی که مستمری بگیر یا از کار افتاده نباشند.

7- افرادی که در مدت زمان کمتر از 30 روز از اعلام عدم نیاز کارفرما جهت تشکیل پرونده به موسسه کاریابی جهت ثبت نام مراجعه کنند امکان دریافت بیمه بیکاری را دارند.


مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری

1- اصل و کپی قرارداد یک سال آخر کار با مهر و امضای کارفرما در تمام صفحات با امضا و اثر انگشت متقاضی بیمه بیکاری در تمام صفحات قرارداد. (در تمام مدت زمان قرارداد بیمه تامین اجماعی فرد باید توسط کارفرما پرداخت شده باشد.)

2- اصل و کپی نامه اعلام عدم نیاز کارفرما به تاریخ یک روز بعد از آخرین روز کاری در قرارداد به طوری که در متن نامه تاریخ اولین روز بیکاری فرد اعلام می‌شود. (عبارت عدم نیاز یا تعدیل نیرو حتما باید در نامه نوشته شده باشد.)

3- اصل و کپی کارت ملی

4- اصل و کپی کارت پایان خدمت

5- اصل و کپی صفحه اول دفترچه بیمه

6- اصل و کپی صفحات شناسنامه 

7- اصل و کپی مدرک تحصیلی

8- یک قطعه عکس پرسنلی


مدت زمان استحقاق و پرداخت بیمه بیکاری 

مدت پرداخت بیمه بیکاری به بیمه شدگان به میزان پرداخت آنها بستگی دارد که برای افراد مجرد و متاهل به شرح جدول زیر می باشد.


سابقه پرداخت حق بیمه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری
بیمه شدگان مجرد بیمه شدگان متاهل
از 6 ماه تا 24 ماه 6 ماه 12 ماه – یک سال
از 25 ماه تا 120 ماه 12 ماه – یک سال 18 ماه – یک سال و نیم
از 121 ماه تا 180 ماه 18 ماه – یک سال و نیم 26 ماه – 2 سال و 2 ماه
از 181 ماه تا 240 ماه 26 ماه – 2 سال و 2 ماه 36 ماه – 3 سال
از 241 ماه به بالا 36 ماه – 3 سال 50 ماه – 4 سال و 2 ماه


ثبت آگهی

مقرری بگیران موظف‌اند هر ماه طی تاریخ و ساعت اعلام شده در پیامک ارسال شده جهت حضور و غیاب و ثبت اثر انگشت، هر ماه به موسسه کاریابی مراجعه کنند.


علل قطع شدن بیمه بیکاری قبل از مدت زمان استحقاقی

1- بیمه شده مجدداً مشغول به کار شود.

2- بیمه شده از شرکت در دوره های فنی و حرفه ای خودداری کند.

3- بیمه شده از قبول شغل معرفی شده توسط موسسه کاریابی خودداری نماید.

4- بیمه شده بازنشسته، از کار افتاده یا فوت نماید.

 5- عدم مراجعه جهت حضور و غیاب و ثبت اثر انگشت در موسسه کاریابی.


نکات قابل توجه در بیمه بیکاری

۱- واریز مقرری بیمه بیکاری معمولاً بین دهم تا پانزدهم هر ماه انجام می‌گیرد.

2- مدت زمان دریافت بیمه به عنوان سابقه بیمه جهت بازنشستگی در نظر گرفته می شود.

3- مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری پرداخت می گردد حتی اگر مراحل اداری آن چند ماه طول بکشد. معمولا اولین واریز مقرری بیمه بیکاری کلیه وجوه پرداخت نشده گذشته را در بر می‌گیرد.

4- در صورتی که مقرری بگیر اشتغال مجدد خود را به موسسه کاریابی اعلام نکند و همزمان با دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغل هم باشد، باید کلیه مقرری دریافت شده را به سازمان تامین اجتماعی باز پس دهد.

دوست داریم نظر شما رو هم در رابطه با این مقاله بدونیم :)
ارسال نظرات