آشنایی با بخش های مختلف حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار

آشنایی با بخش های مختلف حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار

هر آنچه که باید راجع به حقوق و دستمزد و مزایای خود بدانیم


همواره اطلاع از نحوه محاسبه حقوق و دستمزد از چالش‌های حقوق ‌بگیران بوده و اینکه شاغلین بدانند چه مقدار حقوق می‌گیرند و یا از چه مزایایی بهره‌مند می‌شوند بسیار حائز اهمیت است. دانستن اینکه حقوق و مزایا از چه بخشهایی تشکیل می‌شود و سهم هر شخص شاغل از این مزایا چقدر خواهد بود، سبب ایجاد تعامل مناسب بین پرسنل و کارفرما می‌گردد. به همین دلیل در اینجا بخش های حقوق و مزایا را بررسی می‌کنیم.


1- حقوق پایه

هر ساله شورای عالی کار با توجه به تورم موجود، مبلغی را به عنوان حقوق پایه سال اعلام می‌کند. این مبلغ اعلام شده می‌تواند با توجه به قرارداد منعقد شده به صورت ساعتی یا روزانه محاسبه گردد. بدیهی ست، بر اساس توافق بین متقاضی کار و کارفرما و بر اساس سابقه کار ، تجربه و تخصص نیروی کار این مبلغ می‌تواند با عدد بیشتری در قرارداد لحاظ گردد.


2- حق مسکن و بن کارگری

برای پرسنل و کارگران شاغل ماهیانه مزایای رفاهی درنظر گرفته می‌شود. حق مسکن و بن کارگری جهت کمک هزینه خرید کالاهای اساسی و ارزاق به عنوان مزایای انگیزشی در هر سال تعیین و تصویب می شوند و مبلغ آن به حقوق پایه اضافه می‌گردد.


3- پایه سنوات

 شاغلینی که بیش از یک سال در شرکت فعلی خود سابقه کار داشته باشند، مبلغی به صورت ماهانه یا سالانه تحت عنوان پایه سنوات به حقوقشان اضافه می‌گردد. این مبلغ از طرف شورای عالی کار به دلیل جبرانی بر کمبود حقوق مشخص و اعلام می‌گردد.


4- حق اولاد

حق اولاد هم یکی از مزایای جانبی حقوق پرسنل است که به حقوق پایه اضافه می گردد. حق اولاد هر فرزند معادل سه برابر حداقل دستمزد روزانه در همان سال محاسبه و پرداخت می شود. فرصت های شغلی

حق اولاد یک فرزند برابر سه روز حقوق پایه وزارت کار محاسبه می‌شود.


5- اضافه کار

شخصی که بیش از ساعت کار تعیین شده به انجام کار بپردازد، مبلغی معادل 40% بیشتر از مزد ساعتی عادی به عنوان اضافه کار به وی تعلق میگیرد. ساعات کار عادی 44 ساعت در هفته می‌باشد که مازاد آن اضافه کاری فرد شاغل محسوب میگردد.

فرمول محاسبه اضافه کار:

حقوق ساعتی عادی + ( حقوق ساعتی عادی× 40%) = مبلغ اضافه کار هر ساعت


 6- حق شیفت و نوبت کاری

بر اساس قانون ۴ شیفت کاری وجود دارد:

شیفت‌های صبح و عصر

شیفت های صبح و شب

شیفت های عصر و شب

شیفت های صبح، عصر و شب

مدت زمان هر شیفت کاری ۸ ساعت می‌باشد و بر اساس ۲۴ ساعت شبانه روز به سه قسمت تقسیم می‌شود:

از ۶ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر، شیفت صبح

از ۱۴ بعد از ظهر تا ۲۲ شب، شیفت عصر

از ۲۲ شب تا ۶ صبح، شیفت شب


درصد اضافه شده به پایه حقوق بر‌حسب شیفتهای مختلف به شرح زیر است:

حق شیفت برای یک ماه کار در شیفت های صبح و عصر: 10%

حق شیفت برای یک ماه کار در شیفت های صبح و عصر و شب: 15%

حق شیفت برای یک ماه کار در شیفت های صبح و شب یا عصر و شب: 5/22%

حق شیفت برای یک ماه کار در شیفت شب به صورت ثابت: 35%


7- حق ماموریت

در صورتی که شاغل از محل شرکت خود بیش از ۵۰ کیلومتر دور شود، در ازای هر ساعت کار در محل ماموریت، معادل یک ساعت حقوق و مزایای عادی به حقوق او اضافه می‌شود و در صورتی که شب را هم در محل مأموریت به سر برد معادل یک روز حقوق و مزایای ثابت عادی به عنوان حق ماموریت به وی پرداخت می‌گردد.


8- مرخصی استحقاقی

 مرخصی استحقاقی به روزهایی می گویند که شاغل با هماهنگی کارفرما در محل کار خود حضور ندارد، ولی حقوقش کامل پرداخت می‌گردد. میزان این مرخصی یک ماه در سال است که با کسر کردن ۴ جمعه از آن، فرد شاغل می‌تواند ۲۶ روز در سال با هماهنگی کارفرما از مرخصی استحقاقی خود استفاده کند. همچنین فرد شاغل می‌تواند ۹ روز از این ۲۶ روز را ذخیره کند و برای سال بعد از آن استفاده نماید.


9- مرخصی استعلاجی

زمانی که فرد شاغل بیمار شود می‌تواند با تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی و ارائه مدارک بیماری خود از مرخصی استعلاجی استفاده نماید. در این مرخصی سازمان تامین اجتماعی معادل 75% حقوق روزانه شاغل را پرداخت می‌نماید، اما در صورتی که مرخصی استعلاجی بر اثر حادثه در حین کار باشد، تامین اجتماعی 100% حقوق را پرداخت می‌نماید. البته لازم به ذکر است در صورت وقوع حادثه در حین کار فرم حادثه ناشی از کار و مدارک پزشکی آن، تنها سه روز بعد از حادثه مهلت ارائه به سازمان تامین اجتماعی را خواهد داشت.


10- مرخصی زایمان

مرخصی زایمان مربوط به ایام بارداری و شیردهی مادر بوده که حداکثر مدت آن ۶ ماه می باشد. خانم ها می توانند مدتی قبل از زایمان و چند ماه بعد از زایمان از آن استفاده نمایند و حقوق و مزایای خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند. از طرفی کارفرما نیز اجازه اخراج فرد شاغل را نخواهد داشت و موظف است بعد از دوران مرخصی زایمان، فرد را به کار و شغل خود بازگرداند مگر اینکه خود شخص تمایلی به ادامه کار نداشته باشد.


11- مرخصی ازدواج و فوت

 قانون برای افرادی که ازدواج می‌کنند و یا اشخاصی که از بستگان درجه یک آنها فوت می‌کنند، سه روز مرخصی در نظر گرفته است که پرداخت کامل حقوق و مزایای این سه روز به عهده کارفرما می باشد.


12- میزان ساعات کار عادی

طبق قانون کار ساعات کار موظفی شاغلین برابر ۴۴ ساعت در هفته و یا ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز مشخص شده است. ثبت آگهی

با توجه به اینکه در قانون کار به صورت شفاف به ساعات کار عادی در هفته اشاره شده کارفرمایان به‌طور معمول برای محاسبه ساعات کار عادی ماهانه از دو روش زیر استفاده می‌کنند.


روش اول:

با توجه به ۴۴ ساعت کار عادی از شنبه تا پنج شنبه و پرداخت دستمزد روز جمعه این محاسبه به صورت زیر انجام می شود.

44 ساعت کار هفتگی ÷ 6 روز کاری = 7.33 معادل 7 ساعت و 20 دقیقه   

7.33 ساعت کار روزانه × 30 روز = 220 ساعات کار ماهانه                         


روش دوم:

برخی شرکتها نیز ساعات کاری ماهانه را در 4 هفته و دو روز کاری (هر روز 8 ساعت) محاسبه میکنند.

44 ساعت کاری درهفته × 4 هفته = 176 ساعات کاری در 4 هفته

176 + (2 روز کاری × 8 ساعت) = 192 ساعات کار ماهانه


13- میزان و محاسبه عیدی و پاداش سالیانه

بر اساس قانون، کارفرمایانی که نیروی کار تمام وقت دارند موظف‌اند نسبت به یک سال کارکرد آنها معادل دو ماه حقوق پایه فرد را به عنوان عیدی و پاداش محاسبه و پرداخت نمایند. این پرداخت حداقل و حداکثر مشخصی دارد به طوری که حداقل آن دو برابر حقوق پایه وزارت کار همان سال است و حداکثر عیدی و پاداش برای اشخاصی که حقوق بالایی دارند معادل سه برابر حقوق پایه وزارت کار همان سال محاسبه می شود.

مبلغ عیدی و پاداش بر اساس ۳۶۵ روز کاری محاسبه می گردد و به همین جهت افرادی که سابقه کار کمتر از یکسال دارند به میزان مدت زمان کارکردشان محاسبه و پرداخت می‌گردد.

مبلغ عیدی = 2 برابر حقوق پایه به شرطی که از 3 برابر حقوق پایه وزارت کار بیشتر نشود.


14- میزان و محاسبه سنوات سالیانه

در زمان پایان یافتن قرارداد، کارفرما باید سنوات پایان کار فرد شاغل را بپردازد. این مبلغ معادل یک ماه پایه حقوق در ازای هر یک سال کاری می‌باشد که این مبلغ به افرادی که دارای سابقه کار کمتر از یک سال هستند به نسبت مدت زمان کارکردشان محاسبه و پرداخت می‌شود.


15- حق بیمه تامین اجتماعی 

کارفرما موظف است هر ماه معادله 30% مبلغ حقوق فرد شاغل را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد که این مبلغ از بخش‌های مختلفی تشکیل و پرداخت می‌شود.

7% بیمه‌ی سهم کارگر، که از حقوق کارگر کسر می‌شود.

20% بیمه‌ی سهم کارفرما، که شخص کارفرما آن را می پردازد.

3% سهم بیمه‌ی بیکاری کارگر، که شخص کارفرما آن را می پردازد.


7% بیمه سهم کارگر + 23% بیمه سهم کارفرما = 30%


16- مالیات حقوق

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخصی که حقوق دریافت می‌کند و درآمد دارد لازم است بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کند که در سازمان‌ها، کسر مالیات حقوق و پرداخت آن به وزارت دارایی برعهده کارفرما می‌باشد.

هر ساله وزارت دارایی مبلغی را به عنوان معافیت مالیاتی اعلام می‌کند. به این معنی که شخصی که درآمدش کمتر از این مبلغ باشد معاف از پرداخت مالیات است و نیاز نیست مبلغی را به اداره دارایی پرداخن کند و افرادی که بالاتر از این مبلغ را دریافت می کنند با توجه به جدول مالیات حقوق به صورت پلکانی ۱۰ تا ۳۵ درصد حقوق مازاد خود از مبلغ معافیت را باید به عنوان مالیات به وزارت دارایی پرداخت نمایند.

دوست داریم نظر شما رو هم در رابطه با این مقاله بدونیم :)

برچسب‌ها

آخرین فرصت های شغلی

6 راهکار برای سازگاری با تغییرات کاریابی در دنیا (قسمت دوم) 23 تیر 1400

6 راهکار برای سازگاری با تغییرات کاریابی در دنیا (قسمت دوم)

در این مقاله فکروکار قصد داریم تغییرات گسترده‌ای را که پس از گسترش ویروس کرونا در سال 2019 در دنیای کار اتفاق افتاد بررسی کنیم. شیوع این ویروس همه ابعاد بازار کار و همه صنایع و مشاغل را دستخوش تغییر کرد؛ از شیو‌ه‌های کاریابی و استخدام گرفته تا سبک‌های اشتغال و رونق و کسادی صنایع مختلف. با این وجود، باید بتوانیم پا به پای این تغییرات پیش برویم تا از بازار کار جهانی عقب نمانیم.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر
6 راهکار برای سازگاری با تغییرات کاریابی در دنیا (قسمت اول) 23 تیر 1400

6 راهکار برای سازگاری با تغییرات کاریابی در دنیا (قسمت اول)

در این مقاله فکروکار قصد داریم تغییرات گسترده‌ای را که پس از گسترش ویروس کرونا در سال 2019 در دنیای کار اتفاق افتاد بررسی کنیم. شیوع این ویروس همه ابعاد بازار کار و همه صنایع و مشاغل را دستخوش تغییر کرد؛ از شیو‌ه‌های کاریابی و استخدام گرفته تا سبک‌های اشتغال و رونق و کسادی صنایع مختلف. با این وجود، باید بتوانیم پا به پای این تغییرات پیش برویم تا از بازار کار جهانی عقب نمانیم.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر
چطور برای پیشرفت شغلی‌ در یک شرکت کوچک برنامه ریزی کنید 14 تیر 1400

چطور برای پیشرفت شغلی‌ در یک شرکت کوچک برنامه ریزی کنید

پیشرفت شغلی در یک شرکت کوچک ممکن است کار دشواری به نظر برسد. اگر قصد دارید مسیر شغلی خود را در یک شرکت کوچک ادامه بدهید، بهتر است برای خود استراتژی‌های شغلی مناسبی طراحی کنید. پیشرفت شغلی در چنین موقعیت‌هایی از راه‌های مختلفی می‌تواند حاصل شود که حتی اگر در نهایت نتیجه‌بخش هم نباشند، شما را از نظر شغلی ارتقا خواهند داد.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر
4 کاری که بهتر است در اولین تجربه شغلی‌تان انجام دهید 10 تیر 1400

4 کاری که بهتر است در اولین تجربه شغلی‌تان انجام دهید

‌در این مقاله فکروکار می‌خواهیم به سراغ اولین تجارب شغلی برویم که همیشه چالش برانگیز هستند. در اولین تجارب شغلی‌، نه تنها به وظایف شغلی‌مان تسلط نداریم، بلکه از روابط بین‌فردی حاکم بر محیط کار هم آگاه نیستیم و ممکن است ندانیم که فقط سخت کار کردن نیست که باعث می‌شود در کاری ماندگار شویم، بلکه نحوه برخورد ما با همکاران هم بسیار تعیین کننده است. راهکارهایی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می توانیم در محل کار تاثیر خوبی از خودمان به جا بگذاریم.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر
آشنایی با مدیریت زمان و مهارت‌های تشکیل‌دهنده آن 09 تیر 1400

آشنایی با مدیریت زمان و مهارت‌های تشکیل‌دهنده آن

در این مقاله فکروکار می‌خواهیم نگاه تازه‌ای به مدیریت زمان داشته باشیم. مدیریت زمان یک مفهوم کلی است که همه ما بارها در موردش شنیده‌ایم اما شاید کمتر با مهارت‌های تشکیل‌دهنده آن مثل تعیین هدف، برنامه ریزی، اولویت‌بندی و تفویض اختیار آشنا باشیم. به طور کلی، مدیریت زمان کمک می‌کند تا عملکرد شغلی بهتری داشته باشیم.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر
5 نشانه که دچار فرسودگی شغلی شده‌اید+ تست 08 تیر 1400

5 نشانه که دچار فرسودگی شغلی شده‌اید+ تست

در این مقاله فکروکار می‌خواهیم علائم فرسودگی شغلی را بهتر بشناسیم. فرسودگی شغلی وضعیتی است که فرد هنگام کار کردن احساس خستگی شدید می‌کند و عملکرد شغلی‌اش نیز به شدت پایین می‌آید. فردی که دچار فرسودگی شغلی شده دیگر علاقه‌ای به انجام وظایفش نشان نمی‌دهد و عملکرد شغلی‌اش به شدت پایین می‌آید.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر
چطور از ارزش‌های شغلی‌تان آگاه شوید؟ 08 تیر 1400

چطور از ارزش‌های شغلی‌تان آگاه شوید؟

در این مقاله فکروکار قصد داریم تا با ارزش‌های شغلی آشنا شویم. ارزش‌های شغلی ویژگی هایی هستند که در یک شغل برای ما بیشترین اهمیت را دارند؛ به همین دلیل، زمانی که بدانیم مهم‌ترین ترجیحات شغلی‌مان چه هستند، با آگاهی و دقت بیشتری شغل‌مان را انتخاب می‌کنیم.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر
افراد چند بار در طول زندگی شغل خود را تغییر می‌دهند؟ 08 تیر 1400

افراد چند بار در طول زندگی شغل خود را تغییر می‌دهند؟

در این مقاله فکروکار، می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا بر خلاف گذشته که افراد سالیان سال در یک سازمان شاغل بودند و در همان سازمان بازنشسته می‌شدند، این روزها مدام شغل‌شان را تغییر می‌دهند؛ و چرا دقیقا به همین دلیل است که افزایش مهارت‌های کاریابی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر