حداقل حقوق و مزایای سال 99 تعیین شد

حداقل حقوق و مزایای سال 99 تعیین شد

شورای عالی کار پس از بحث و بررسی های متعدد راجع‌ به انطباق سطح درآمد مردم و تورم جامعه بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1399 را مشخص کردند.

طبق برخی گفته‌ها، این مبالغ شاید با تورم واقعی حال حاضر و قدرت خرید مردم همخوانی کافی نداشته باشد اما بر اساس این بخشنامه مبلغ حقوق پایه وزارت کار سال 99 با رشد 21 درصدی مبلغ 1،835،426 تومان تعیین گردید. فرصت های شغلی

بر پایه همین بخشنامه کلیه حقوق و مزایای سال 99 را می‌توانید با امکان مقایسه سال 98 در جدول زیر مشاهده نمایید.


(کلیه اعداد به تومان و ماه، 30 روز می‌باشد)

شرحسال 98سال 99
حداقل حقوق پایه روزانه50،56261،181
حداقل حقوق پایه ماهانه1،516،8821،835،426
بن کارگری190،000400،000
حق مسکن100،000100،000
حق اولاد (یک فرزند)151،688183،543
پایه سنوات ماهانه70،000175،000

  • مجموع حداقل حقوق و مزایای فرد مجرد یا متاهل بدون فرزند: 2،335،426 تومان
  • مجموع حقوق و مزایای فرد متاهل با یک فرزند: 2،518،996 تومان
  • مجموع حقوق و مزایای فرد متاهل با دو فرزند: 2،702،512 تومان


شایان ذکر است پایه سنوات به شاغلینی تعلق می‌گیرد که یکسال کامل را در شرکت فعلی خود سپری کرده باشند و بعد از آن پایه سنوات به صورت ماهانه به حقوق و مزایای ایشان اضافه می‌گردد.

همچنین مبلغ حق اولاد هر سال، سه برابر حداقل حقوق پایه روزانه وزارت کار همان سال محاسبه می‌شود به معنای ساده تر برای هر حق اولاد 3 روز حقوق پایه روزانه حساب می‌شود.


روش کامل محاسبه حقوق و مزایای ماهانه را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید: ثبت آگهی

هر آنچه که باید راجع‌به حقوق و دستمزد و مزایای خود بدانیم


دوست داریم نظر شما رو هم در رابطه با این مقاله بدونیم :)
ارسال نظرات