حداقل حقوق و دستمزد سال 1400 تعیین شد

حداقل حقوق و دستمزد سال 1400 تعیین شد

شورای عالی کار میزان حداقل حقوق و دستمزد سال 1400 را تعیین کرد.

این حقوق با افزایش 39 درصدی نسبت به سال قبل به پایه حقوق 26،554،925 ریال رسید. فرصت های شغلی

مبلغ حق مسکن 4،500،000 ریال و مبلغ بن کارگری 6،000،000 ریال تعیین گردید. همچنین مبلغ حق اولاد نیز مبلغ 2،655،492 ریال به ازای هر فرزند مشخص شد.

بخش های مختلف حقوق و دستمزد سال 1400 را در جدول زیر مشاهده کنید.


جدول حقوق و مزایای کارگران در سال 1400

ردیف

شرح

روزانه (ریال)

ماهانه (ریال)

سطح حقوق و دستمزد پایه

1

حداقل دستمزد (مبنای 30 روزه)

885,165

26,554,925

2

بن کارگری

200,000

6,000,000

3

حق مسکن

150,000

4,500,000

4

حق اولاد (برای هر فرزند)

88,516

2,655,492

5

پایه سنوات (مشروط به داشتن یکسال سابقه کار)

46,666

1,400,000

حقوق و دستمزد سایر سطوح

1

درصد افزایش سایر سطوح شغلی نسبت به حقوق سال قبل 26 درصد

2

مبلغ ثابت پرداختی ماهانه

82,785

2,483,555

3

بن کارگری

200,000

6,000,000

4

حق مسکن

150,000

4,500,000

5

حق اولاد (برای هر فرزند)

88,516

2,655,492

6

پایه سنوات (مشروط به داشتن یکسال سابقه کار)

46,666

1,400,000


شایان ذکر است پایه سنوات به شاغلینی تعلق می‌گیرد که یکسال کامل را در شرکت فعلی خود سپری کرده باشند و بعد از آن پایه سنوات به صورت ماهانه به حقوق و مزایای ایشان اضافه می‌گردد.

همچنین مبلغ حق اولاد هر سال، سه برابر حداقل حقوق پایه روزانه وزارت کار همان سال محاسبه می‌شود به معنای ساده تر برای هر حق اولاد 3 روز حقوق پایه روزانه حساب می‌شود. ثبت آگهی

روش کامل محاسبه حقوق و مزایای ماهانه را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

هر آنچه که باید راجع‌به حقوق و دستمزد و مزایای خود بدانیم

دوست داریم نظر شما رو هم در رابطه با این مقاله بدونیم :)
ارسال نظرات