برنامه‌ریزی کاری

آیا بیدار شدن در صبح زود باعث موفقیت می‌شود؟ 25 تیر 1399

آیا بیدار شدن در صبح زود باعث موفقیت می‌شود؟

واقعیت این است که این تغییر ساعت بیدار شدن من، میزان بهره‌وری کارم را افزیش نداده اما نکته مهمی که از آن یاد گرفته‌ام این است که لزوما تغییر برنامه ریزی کاری برای همه یکسان جواب نمی‌دهد. در ادامه این مقاله مسائلی را که در مورد سحرخیزی و کار کردن در ساعات اولیه صبح باید بدانید با شما مطرح می‌کنم.

مشاهده بیشترمشاهده بیشتر

آخرین آگهی های شغلی

تست4 کپی جلسه 1