چگونه رزومه خود را برای استخدام در دوران شیوع ویروس کرونا ارتقا دهیم؟
چگونه رزومه خود را برای استخدام در دوران شیوع ویروس کرونا ارتقا دهیم؟
با شیوع ویروس کرونا برخی از شرکت‌ها برای جلوگیری از همه‌گیری این ویروس، سیاست دورکاری در پیش گرفته‌اند. همچنین برخی از شرکت‌ها به دلیل رکود اقتصادی بسیاری از نیرو‌های خود را اخراج کرد‌ه‌اند. در این شرایط برخی از افراد به ا‌مید فرصت کاریابی در قرنطینه دست به ارسال رزومه برای شرکت‌ها و ادارات مختلف ‌می‌زنند.